Hvem er bag Forældrebutikken?

 ​

Jeg hedder Christinamai og er mor til 4 dejlige børn i alderen 2-11 år. 

Jeg er uddannet skolelærer og er vant til at strukturere dagligdagen for op imod 60 børn om dagen. Dog er min erfaring at 4 børn hjemme, kan være en større opgave end 60 på skolen.

Jeg udvikler og designer produkter der kan hjælpe og støtte børnefamilier. De første produkter er opstået ud fra en konkret udfordring, som min familie og jeg har haft, herefter er der kommet tusindvis af konkrete udfordringer fra andre familier.

Alle produkter er udviklet udfra min faglige baggrund indenfor klasserumsledelse, relationskompetence og min viden og erfaring indenfor børns alsidige udvikling.

Netop børns alsidige udvikling, har jeg nørdet i 15 år. Jeg har skrevet bachelor i inklusion og dens påvirkning på barnets alsidige udvikling. Jeg har været meget optaget af hvordan zonen for nærmeste udvikling kan gøre en fundamental forskel for at lykkes. 

I mit virke som lærer, har jeg samtidig haft fokus på udviklende mindset og visualisering af de givne rammer.

Mit arbejdsliv består i at være spejl for alt det fantastiske mennesker er. Jeg er sat i verden for at hjælpe andre med at se deres potentiale.
I 11 år har jeg beskæftiget mig med et af de mest meningsfyldte opgaver som skolelærer; at være en tryghedsskabende voksen og at skabe en god hverdag for børn i et mangfoldigt miljø. I 11 år har jeg hver dag gjort alt hvad jeg kunne for at skabe en sjov og anderledes hverdag for Kildegårdskolen i Herlev.

Jeg har:

Set børn i øjnene for hvem de er.
- Undervist elever gennem fokus på deres alsidige udvikling og trivsel.
- Understøttet elevernes stemme og demokratiske ret, som elevråds og rettighedsrådslærer.
- Dannet fællesskaber gennem store projekter på tværs af skolen.
- Koordineret og udviklet på teamsamarbejde, som årgangskoordinator.
- Udviklet skole som arbejdsmiljørepræsentant.

I 2022 skabte jeg Forældrebutikken. Forældrebutikken er mit absolut bedste bud på, hvordan man i familien kan skabe en ramme der skaber plads til alle.

Jeg vil:


- Hjælpe forældre med at se deres børn i øjnene for hvem de er.
- Hjælpe forældre med konkrete redskaber til at understøtte deres alsidige udvikling og trivsel.
- Hjælpe forældre til at give deres børn plads til at udfolde sin demokratiske dannelse.
- Hjælpe familier med redskaber der giver fællesskabsfølelse.
- Give forældre redskaber, der styrker deres samarbejde om deres børn.
- Give familier mulighed for at udvikle sig i den retning der passer til dem.

Forældrebutikken startede som en hobbyvirksomhed i september 2021, hvor produkterne blev designet, produceret og sendt afsted fra vores private adresse.

I dag er Forældrebutikken flyttet hjemmefra, og drives nu fra et lokalt kontorfællesskab. I december 2022 åbnede webshoppen.