Hvad er visuel struktur?

Mine kollektioner, piktogrammer - tjeklister - stjerneplakater, Pointsystem og pædagogiske plakater er alle VISUEL STRUKTUR!

Når visuelle redskaber smelter sammen med pædagogiske metoder, opstår visuel struktur.

Piktogrammer

Et piktogram er et billede, som repræsenterer et objekt, et begreb eller en handling ved en illustration. Mine piktogrammer har en tekst ved, så den tiltaler mennesker i alle aldre. Hjernen opfanger og husker bedre visuel formidling. 

Find piktogrammerne her!

 

Tjekliste

- En helt ny måde at organisere hverdagen på.

En tjekliste er en billedliggørelse af handlinger der skal udføres. Når handlingen er udført, skubbes lågen op og der vises et flueben. På den måde opstår der en visuel beskrivelse af, hvad der skal ske, hvornår og hvor langt man er og hvad der er tilbage. En tjekliste er neutral kommunikation og derfor forekommer nem for børn at tilgå.

En tjekliste giver dit barn muligheden for at være på forkant med dagligdagen og muligheden for at udvikle sin selvstændighed.

Tjeklister fås i forskellige varianter:

Rutinetjekliste: En færdig udgave med mulighed for at ændre titel

Fleksibel tjekliste: En tom tjekliste, hvor der kan sættes løse piktogrammer på, med mulighed for at tilføje titel.

Design selv: Mulighed for at vælge baggrund, antal låger, billeder og tekst.

Find alle vores tjeklister her!

Stjernetavle

En stjerneplakat består af en plakat med 20 felter og 20 stjerner. Det synliggøre et aftalt forløb, hvor barnets indsats bliver fejret med en stjerne. På plakaten er der et felt, hvor der kan aftales et mål og tilhørende et felt hvor der kan aftales en præmie. Aftaler og anerkendelse kan godt glemmes hurtigt i en hverdag, men med en stjerneplakat får anerkendelsen en central vedholdende plads i hjemmet.

Find vores stjernetavler her!

Pointsystem

Et pointsystem består af pointkort, samlemappe og to plakater - Optjening af point og familiebutikken. Systemet visualiserer familiens opgaver og kan bruges som lommepenge eller anden valuta. Det kan med fordel bruges som en metode til at introducere forskellige opgaver, som barnet skal lære at bidrage med i familien. Systemet understøtter den økonomiske dannelse, da den afspejler en virkelighed i samfundet. F.eks. vil barnet forbruge eller spare op.

Find vores pointsystemer her!

 

Pædagogiske plakater

Tanken bag de pædagogiske plakater er, at formidle pædagogisk arbejde, så forståeligt for børn og forældre som muligt. Derfor er der billeder der understøtter pointen på plakaterne.

Find vores pædagogiske plakater her!

Hvorfor visuel struktur?

Mine værktøjer tager udgangspunkt i en inkluderende tilgang til familien som hold.

Det hele starter med ønsket om at gøre noget bedre. Der er kæmpe potentiale i at se familien som et hold, der kan lykkes når alle arbejde hen imod samme mål.

Alle gør det så godt de kan. Og når børn og voksne ikke gør det "godt" er det fordi der er et udviklingspotentiale og barnet eller den voksne har brug for hjælp til at lykkes. Jeg er meget optaget af zonen for nærmeste udvikling i mine værktøjer 

I min familie hjælper det at lave aftaler (mål), som alle arbejder henimod. Der skal skabes en ramme alle kan være i.

Visuel struktur hjælper med at danne en ramme for jeres aftaler. Den minder jer på, hvad I har aftalt og skaber en mulighed for at I som familie, kan hjælpes ad med at lykkes.

Mine produkter er ikke fastlåste. I kan bruge værktøjerne, så det passer netop jeres familie. Ingen regler - ganske enkelt.

Når børn kender hele rammen, er der grobund for at de kan udfolde sig og vise sine færdigheder og potentialer. 

Når der er lavet aftaler om eksempelvis rutiner, vil I som forældre opleve, at jeres rolle går fra at være bestemmer til at være hjælper. Derfor giver værktøjerne jer muligheden for, at hjælpe jeres børn gennem jeres aftalte rammer og lægge mærke til, hvad der skal til for at lykkes i samspil.